Okos döntés

A gondoskodás a tettekkel válik kézzel foghatóvá!

A 2024. június 3-án induló otthonfelújítási programból a családi házak energetikai korszerűsítése finanszírozható meg, melyet most társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány.
A támogatás összege legfeljebb 6 millió forint, melynek egy része vissza nem térítendő támogatás, egy része pedig kamatmentes kölcsön.
A társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati kiírásból számos részletet tudhattunk meg.

Milyen ingatlan korszerűsítésére fordítható az összeg?

Az 1990. december 31. előtt épült családi házak modernizációja finanszírozható meg a támogatásból. Megfelelő az egylakásos és többlakásos családi házak korszerűsítése is. Az ingatlan-nyilvántartásban (tulajdoni lapon) belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház megnevezésű ingatlan korszerűsítése fordítható a támogatás.

Az ingatlanban kell életvitelszerűen laknia az igénylőknek. Legalább 2024. május elseje óta az adott házban kell lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznie az igénylőnek. Ezt lakcímkártyával szükséges igazolni. (Ezzel már ki is zárták azokat a támogatásból, akik most keresnének felújítandó házat azzal a céllal, hogy később a támogatásból modernizálják azt.)

Az igénylőnek tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal kell rendelkeznie az ingatlanban. (A tulajdoni hányad mértékére vonatkozóan ugyanakkor nem láttunk előírást a pályázati kiírásban.)

Egy ingatlanra egy alkalommal lehet támogatást igényelni, egy magánszemély csak egyszer használhatja ki a támogatást. Ha több házunk van, akkor csak egyet újíthatunk fel a támogatásból, ha pedig több személy is tulajdonosa a háznak, akkor csak az egyik tulajdonos használhatja ki a támogatást. Ez utóbbi kitétel igazából a többgenerációs/többlakásos családi házaknál lehet lényeges.

 
 

Kik kaphatják meg az otthonfelújítási támogatást?

Az ingatlannál megismert személyi feltételeket itt is érdemes megemlíteni: tulajdoni hányaddal kell rendelkezni a kérdéses házban és legalább 2024. május 1-je óta életvitelszerűen ott is kell élnie az igénylőnek.

 • Az igénylő cselekvőképes, nagykorú természetes személy lehet. Rendelkeznie kell magyar adóazonosító jellel.
 • Magyar állampolgár igényelheti a kedvezményt, vagy az EGT tagállamának olyan állampolgára, aki legalább egy éve magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik.
 • Az igénylő jövedelmének el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. A normál hiteleknél megismert adósságfék szabályt jelen esetben is alkalmazni kell. Ez alapján a 600 ezer Ft alatti jövedelműek esetében a fizetésnek legfeljebb a fele, míg azt elérő nettó bevételeknél annak 60%-a fordítható a meglévő és új kölcsönök törlesztésére.
 • Az igénylő nem töltheti be a kölcsön lejáratakor a 75. életévét. Az ezen életkori előírásnak nem megfelelő igénylők esetében egy olyan adóstárs bevonása szükséges, aki megfelel az életkori elvárásoknak és a jövedelme is elbírja a kölcsön törlesztőrészletét.
 • Az igénylőnek nem lehet a bruttó minimálbért meghaladó adótartozása, köztartozása.
 • Az igénylőnek nem lehet 60 napon túli, a bruttó minimálbért meghaladó közüzemi számla tartozása.
 • Az igénylő és az adóstárs nem szerepelhet elmaradással a KHR-ben. Illetve veszteségleírással rendezett elmaradás sem szerepelhet náluk a KHR listában.
 • Az igénylő házastársának, bejegyzett élettársának is szerepelnie kell a hitelügyletben adóstársként. Ez alól kivételt képez az az eset, ha megfelelő tartalmú vagyonmegosztó szerződéssel rendelkeznek.

Személyi kölcsönt keresel?

Több éves szakmai tapasztalattal,akciós feltételekkel, és a piacon elérhető legjobb konstrukciókkal tudjuk segíteni a céljaidat!
AKCIÓ !

Mennyi lehet a kamatmentes kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás?

A támogatás összege 2,5-6 millió forint között lehet. Ezen belül a kamatmentes hitel és a vissza nem térítendő támogatás aránya változhat. Fontos, hogy a költségvetésre is van korlát, a maximális, elfogadható költségvetés összege 7 millió forint.

Alapvetően szükség van saját forrásra, önerőre is a munkálatokhoz. Ennek minimális nagysága a teljes költségvetés 14,3 százaléka. Ez egy 7 millió forintos költségvetés esetén 1 millió forintot jelent. Ha a munkálatok 5, vagy 3 millió forintba kerülnek, akkor elég lehet 715 ezer, illetve 429 ezer forint önerő is. Természetesen magasabb arányú saját megtakarítás is felhasználható.

A maradék összeg, a költségvetés legfeljebb 85,7 százaléka finanszírozható a támogatásból. Ez a maximális, 7 millió forintos költségvetési összegnél 6 millió forint támogatást jelent. Egy 5, illetve 3 millió forintos költségvetés esetén a támogatás maximális összege 4 285 000, illetve 2 571 000 forint lehet.

Na de milyen arányban lehet a vissza nem térítendő támogatás az otthonfelújítási program összegén belül? Ez elsősorban az érintett régió fejlettségétől, átlagjövedelmétől függ. Azon járásoknál, ahol az átlagbér nem éri el az országos átlag 75%-át a vissza nem térítendő támogatás összege a teljes kedvezmény 58,33%-a lehet. Ez a 6 millió forintos támogatás esetén azt jelenti, hogy a vissza nem térítendő rész legfeljebb 3,5 millió forint, míg a támogatott hitel 2,5 millió forint lehet. Kisebb támogatási összeg esetén ez arányosan csökken: 4 285 000, illetve 2 571 000 forint támogatás esetén a vissza nem térítendő rész 2 499 000, illetve 1 499 000 forint lehet.

 

Átlagos járásoknál – ahol az átlagbér az országos átlag 75 százaléka és 110 százaléka között van – a vissza nem térítendő rész legfeljebb a teljes támogatás fele lehet. Ezek alapján egy 7 millió forintos, egy 5 millió forintos és egy 3 millió forintos költségvetés esetén a vissza nem térítendő támogatás és a támogatott hitel összege ugyanannyi: 3 000 000 forint, 2 142 500 forint, illetve 1 285 500 forint lehet.

Az átlagnál magasabb jövedelmű – ahol az átlagbér meghaladja az országos átlag 110 százalékát – járások esetében a támogatás összegének a 41,67 százalékát teheti ki a vissza nem térítendő rész. Ez alapján a 6 millió forint összegű támogatásból legfeljebb 2,5 millió forint lehet a vissza nem térítendő összeg. Ha a támogatás 4 285 000 forint, vagy 2 571 000 forint, akkor a vissza nem térítendő rész 1 785 559 forint, illetve 1 071 335 forint lehet.

Ebben a cikkünkben megtalálod, hogy az egyes járásoknál mekkora vissza nem térítendő támogatás érhető el listázva és interaktív térképen is.

Fontos kikötés, hogy járástól függetlenül a legalacsonyabb jövedelműek – ahol az adós és adóstárs átlagos bruttó bére nem éri el a havi 399 840 forintot jogosultak a legkedvezőbb arányra a vissza nem térítendő támogatásból. Míg járástól függetlenül a legmagasabb jövedelműek –  ahol az adós és adóstárs átlagos bruttó bére meghaladja a havi 742 560 forintot csak a legkedvezőtlenebb arányra jogosultak a vissza nem térítendő támogatásból.

 
Fontos
Érdekes kitétel, ha a munkálatok által elért energiamegtakarítás eléri a 40 százalékot, akkor a támogatáson belül további 5% vissza nem térítendő támogatási arányra lehet jogosult az igénylő. (A támogatás igénylésének feltétele, hogy legalább 30 százalékkal csökkenjen az épület energiafelhasználása.)

Támogatott hitelhez kapcsolódó paraméterek, információk

A támogatott kölcsön kamatmentes, a futamideje legfeljebb 10 év lehet.

A kölcsönhöz kapcsolódó rendelkezésre tartási időszak 24 hónap, mely egyszer meghosszabbítható 6 hónappal. Ezen időszak alatt kell elvégezni a vállalt munkálatokat. Vagyis 2-2,5 év alatt kell  befejezni a korszerűsítést. Ezt követően 3 hónap a türelmi idő hossza, ezt követően kell megkezdeni a hitel visszafizetését. A rendelkezésre tartási idő és a türelmi idő a futamidő részét képezi, vagyis ezekkel együtt kell beleférni a 10 éves limitbe.

Ezek alapján egy 3 millió forint összegű, 10 éves futamidejű támogatott hitelt – amennyiben kihasználják a maximális 30 hónapos rendelkezésre tartási időt és a 3 hónapos türelmi időt  – összesen 87 egyenlő részletben kell visszafizetni. A törlesztőrészlet nagysága pedig 34 483 forint lenne. A törlesztőt minden hónap 15-én kell megfizetni.

Az előtörlesztésért nem számítanak fel díjat, ugyanakkor a részbeni előtörlesztésre nincs lehetőség addig, amíg nem zárul le a korszerűsítés és nem igazolták az elvárt 30 százalékot elérő energiaspórolást. E nélkül a kölcsön és a hozzá kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás teljes visszafizetésére van csupán lehetőség.

A hitel nem jelzálogkölcsön, vagyis nem szükséges hozzá ingatlanfedezet. Nem jegyeznek be jelzálogjogot a felújított épületre. Ugyanakkor előírás, hogy a kérdéses ház a hitel lejáratáig, vagy teljes visszafizetéséig nem értékesíthető.

Támogatott munkálatok és költséglimitek

A támogatásból fő szabály szerint az alábbi négy munkálat végezhető el:

 1. Épület külső szigetelése
 2. Épület külső nyílászáróinak cseréje
 3. Melegvíz-rendszer korszerűsítése
 4. Fűtési rendszer korszerűsítése

A munkálatokról számlát szükséges bemutatni: ez igaz a munkadíjra és az anyagköltségekre is. A saját magunk által elvégzett felújítási munkálatok nem támogatottak. Ráadásul nem haladhatja meg a munkadíj és anyagköltség a pályázatban foglalt fajlagos költségeket. Ez mondhatni plafont szab a munkálatok költségének.

 • Nyílászárók cseréje esetében a munkadíj 51 336 Ft/m2, az anyagár 158 836 Ft/m2 lehet legfeljebb.
 • Homlokzati hőszigetelésnél a munkadíj 25 220 Ft/m2, az anyagár pedig (a szigetelés vastagságától függően) 28 838-30 565 Ft/m2 lehet legfeljebb.
 • A tetősík hőszigetelésénél a munkadíj 32 296 Ft/m2, az anyagár pedig (a szigetelés vastagságától függően) 17 108-21 006 Ft/m2 lehet legfeljebb.
 • A padlásfödém hőszigetelésénél a munkadíj 14 173 Ft/m2, az anyagár pedig (a szigetelés vastagságától függően) 10 636-13 037 Ft/m2 lehet legfeljebb.
 • A pincefödém hőszigetelésénél (10 cm vastagságban) a munkadíj 6972 Ft/m2, az anyagár pedig 18 382 Ft/m2 lehet legfeljebb.
 • A pincefödém hőszigetelésénél (15 cm vastagságban) a munkadíj 13 037 Ft/m2, az anyagár pedig 14 173 Ft/m2 lehet legfeljebb.
 • Kazáncserénél a munkadíj 2 438 400 Ft/klt, az anyagár pedig 1 625 600 Ft/klt lehet legfeljebb.
 • A hőleadók cseréjénél a munkadíj 2 133 600 Ft/klt, az anyagár pedig 1 422 400 Ft/klt lehet legfeljebb.
 • Ha a melegvíz előállító berendezést cserélnénk le egy korszerűbbre, akkor a munkadíj 457 200 Ft/klt, az anyagár pedig 266 700 Ft/klt lehet legfeljebb.
 • Az energetikai tanúsítvány egységára legfeljebb 50 ezer forint lehet.

A szigorúan az adott tevékenységhez kapcsolódó munkálatokon felül az előkészítés, tervezés is megfinanszírozható a támogatásból. De a projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése: szakértői (beleértve a (hiteles) energetikai tanúsítvány költségét), tervezői, eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket, illetve a tulajdoni lap, valamint a statikai szakvélemény költségét) teljes költsége nem haladhatja meg a költségvetés 5 százalékát. Vagyis a maximális 7 millió forintos költségvetés esetén ezekre a munkálatokra legfeljebb 350 ezer forint fordítható.

Mikor és hol igényelhető az otthonfelújítási támogatás?

A pályázati kiírás alapján összesen 108,24 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak az érdeklődők, ebből nagyságrendileg 20 ezer ház korszerűsítése finanszírozható meg. A pályázat 2024. június 3-án indul és 2025.december 31-ig tart a tervek szerint. (Jó eséllyel azonban a keretösszeg jóval a pályázat lejárata előtt kimerül.)

A kérelmeket a kereskedelmi bankok MFB Pont Plusz helyszínein személyesen lehet benyújtani. Jelen ismereteink szerint az OTP Banknál, a Gránit Banknál és az MBH Banknál lesznek ilyen pontok. A kölcsönszerződést legkésőbb 2026. április 30-ig lehet megkötni.

Van azonban egy fontos szigorítás a célok alapján: a támogatás keretösszegének legfeljebb a 20 százaléka fordítható fosszilis tüzelőanyagok felhasználásán alapuló fűtési rendszer korszerűsítésére. Vagyis legfeljebb 21,648 milliárd forint fordítható erre a célra. (Ez jellemzően a gázfűtések korszerűsítését foglalja magában.) A pályázati határidő is rövidebb ebben az esetben: 2024. december 31-ig meg kell kötni a hitelszerződést. Amennyiben ezen időpont után maradna még az erre elhatárolt keretösszegből, akkor azt a többi célra ki lehet majd használni, gyakorlatilag hozzáadódik a többi célra elkülönített pályázati összeghez.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Molnár András

Molnár András

Pénzügyi szakértő
Email: hello@okosdontes.hu
Telefon: 06-30-812-8267

Többet szeretnél tudni?

Keress  minket elérhetőségeinken!

Vagy használd a lenti űrlapot, hogy egy okos döntést hozhass! 
Keress meg minket, és megmutatjuk, hogy mindig van választásod!

Teljes neved, vagy ahogy szólíthatunk
Amit biztosan megkapsz, és ahova szükségesetén válaszolunk
Csak számokat írj. Pl: 06301234567
Akár több témát is megadhatsz
Írd le nekünk, amit fontosnak tartasz, mielőtt megkeresünk. Minél részletesebb vagy, annál pontosabban tudunk segíteni, akár már az első alkalomkor.
Elolvastam, és megértettem az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

Jelen weboldal tartalma, és a hozzá tartozó valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű, és nem minősül biztosítási termék, befektetési tanácsadás, vagy pénzügyi szolgáltatás ajánlattételnek! Ezen információkat és adatokat az Okos döntés üzemeltetői megfelelő gondosság mellett rendszeres időközönként felülvizsgálja, és frissíti. A köztes időben azonban az adatok, és információk elavulttá válhatnak, így azok idegenszerűségéért, teljességéért, esetleges pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy mielőtt a honlapunkon olvasott információk alapján üzleti döntést hozna, feltétlenül lépjen kapcsolatba velünk. Az Okos döntés fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapon található információkat bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa.