Okos döntés

A gondoskodás a tettekkel válik kézzel foghatóvá!

A teljes hiteldíj mutató rövidítése, ami egy százalékos formában kifejezett érték, és megmutatja, hogy éves szinten milyen költség mellett juthatunk hozzá az adott hitelhez.
A THM az a belső kamatláb, mely mellett a hitelfelvevő által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az adós által a folyósításkor a banknak fizetett költségekkel csökkentett kölcsönösszeggel.
Minél nagyobb ez az érték, annál drágább a hitel, vagyis annál többet kell kifizetnünk a felvett hitelért cserébe.
Többször előfordulhat, hogy az alacsonyabb kamatok mellett, a járulékos költségekkel a hitel THM értéke magasabbra jön ki, mint egy drágább kamatozású hitel.

Mit tartalmaz a THM?

A teljes hiteldíj összege megmutatja, hogy a hitelfelvevőnek a felvett tőkeösszegen felül mennyit kell fizetnie, így a Teljes Hiteldíj Mutató tartalmazza a kölcsön folyósításával összefüggő és a kölcsön szerződés szerinti normál hiteltermék igénylésével kapcsolatban felmerülő valamennyi kamat-, díj- és kezelési költséget.

Mit nem tartalmaz a THM?

A THM nem tartalmazza a kölcsön folyósításával nem összefüggő, és a kölcsön folyósítása előtt felmerült esetleges díjakat, többek között. Ezek a díjtételek a hiteldíjon túl terhelik a hitelfelvevőt:

  • rendelkezésre tartási jutalék,
  • hitelbírálati díj,
  • futamidő hosszabbítási költség,
  • biztosítási-, garancia-, átutalási díjak,
  • késedelmi kamat,
  • egyéb nem teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek.

A teljes hiteldíj mutató meghatározását a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szabályozza. A rendelet előírásait azoknál a hiteleknél kell alkalmazni, melyek a 2009. évi CLXII., a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó hitel és pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: hitel) szabályozása alá esnek.

Gyakorlatilag valamennyi pénzügyi szolgáltató által nyújtott hitel és lízing termékeknél kötelező a THM számítása és feltüntetése.