Okos döntés

A gondoskodás a tettekkel válik kézzel foghatóvá!

Adóstárs jellemzően az adós házas-, élettársa, családtagja.
Bizonyos esetekben kötelezően kerül bevonásra, például a házas-, élettárs, vagy akár az ingatlanon haszonélvezettel, özvegyi joggal rendelkező személy, más esetekben, a hitelképesség javítása céljából.
Adóstárs szükséges lehet abban az esetben is, ha az adósnak nincs elegendő igazolható jövedelme, esetleg nem felel meg életkorban.
Jogi értelemben az adóssal megegyező az adóstárs, vagy adóstársak szerepe, de a bankoknál eltérő kockázati megítélés alá eshetnek.
Az adós és adóstárs felelőssége jogilag egyetemleges. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézet bármelyiküktől követelheti az egész tartozás megfizetését, és nem hivatkozhatnak arra, hogy ők csak az adósság valamekkora hányadáért felelnek.

A hitel visszafizetésére az adós és adóstárs is köteles, és teljes vagyonukkal felelne.