Okos döntés

A gondoskodás a tettekkel válik kézzel foghatóvá!

Megjelent az új kormányrendelet, amelyből kiderültek a lakás felújítási hitelek, és támogatások változásai.
A könnyítések mellett azonban, szigorításokkal is módosult a szabályzás.

Szombaton megjelent a Magyar Közlönyben a 183/2021. számú kormányrendelet, ez alapján április 21-ével, szerdával módosul a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. kormányrendelet, valamint a CSOK bizonyos részletszabályaiba is bele nyúltak.

Otthonfelújítási kölcsön

Jelenleg a támogatott felújítási hitel – melynek nagy előnye, hogy a futamidő végégi fix 3% a kamat – egyik speciális feltétele, hogy a hitelből finanszírozott munkálatok számláját a hitel folyósítását követő egy éven belül a bank felé be kell mutatni. 

Talán a legfontosabb változás, hogy ezt a határidőt eltörlik a rendelet módosításával, és az otthonfelújítási kölcsönből elvégzett munkálatoknál, így már nem kell azon logisztikázni, hogy bele férjünk az egy éven belüli felújítási munkálatokba.

Sőt ez a már folyamatban lévő igénylésekre, hitelekre is érvényes lesz.

Azonban, hogy ezt elfogadják, a kérelemhez megfelelően csatolni kell az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. A hitelkérelmet már benyújtók ezt (a módosítás hatálybalépését követő 30  napon belül) a részükre megküldött felszólítás kézhezvételét követő 60. napig kötelesek megtenni

Szintén könnyítésként vezetik be, hogy a támogatott felújítási hitelnél a tanulói jogviszonyról elég nyilatkozni.
Ez nem vonatkozik a sima – alkalmazotti, vállalkozói jogviszonyon alapuló – Tb jogiszonyra, így  a jövőben megfelelő igazolás megléte ezekre továbbra is érvényes.

Kamatoztatnád a pénzed?

Valódi megoldás, vagyonod gyarapításához!
Akár SZOCHO mentesen is!
Kamatadó mentesen is

Otthonfelújítási támogatás

Bővítették a támogatásra jogosultak körét.

Április 21-től, azok is jogosultak lehetnek a felújítási támogatásra, akik – munkahelyük, állásuk miatt – jelenleg szolgálati lakásban laknak.

Szintén bővítették az elszámolható munkálatokat is.

A felújítási támogatásból finanszírozható új munkálatok:

  • szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje
  • szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje

Változás a napelemeknél

Eddig úgy volt, hogy napelemes rendszer telepítését, vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség, és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.
Ez marad is, azonban bele került kivételként a tetősíkba integrált, napenergia hasznosítást biztosító tetőhéjazatra ez a kitétel nem vonatkozik.

A jövőben külön előírások lesznek érvényesek arra az esetre, ha a család támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelt, melyből a születendő gyermek miatt elengedték a tartozás egy részét, vagy épp az egész kölcsön megszűnt.

A szigorúbb előírások alkalmazásának feltétele:

  • Támogatott otthonfelújítási kölcsönből finanszírozta a felújítást – részben vagy egészben – az igénylő
  • A támogatott felújítási hitelből a felújítási támogatás igénylésekor fennálló tartozás és járulékainak összege nem éri el az igényelhető támogatás összegét
  • A támogatott felújítási hitel csökkentésére a család igénybe vette a gyermekek után járó tartozáselengedést

Ezen feltételek teljesülésekor a támogatás összege nem lehet magasabb, mint a számlával igazolt felújítási költségek és a gyermekek után járó tartozáselengedés különbözetének összege.

Tb-jogviszony és köztartozás a CSOK-nál

Pontosításra került a 180 napos, illetve a 10 milliós CSOK esetén 2 éves tb-jogosultságot elváró és legfeljebb 30 napos megszakítást eltűrő szabályozás a CSOK és a kamattámogatott hitel igénybevételénél.

A 180 napos, illetve 2 éves tb-jogosultsági időszak számítása során a különböző (pl. külföldi és felsőoktatási jogviszony), egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van.

A tb-jogviszonyt 30 napnál nem régebbi okirattal kell továbbra is igazolni, ami mellé csatolni kell egy bővített NAV igazolást a köztartozásmentességről is.

Forrás: Magyar Közlöny, Portfolió, Bankmonitor

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Molnár András

Molnár András

Pénzügyi szakértő
Email: hello@okosdontes.hu
Telefon: 06-30-812-8267

Jelen weboldal tartalma, és a hozzá tartozó valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű, és nem minősül biztosítási termék, befektetési tanácsadás, vagy pénzügyi szolgáltatás ajánlattételnek! Ezen információkat és adatokat az Okos döntés üzemeltetői megfelelő gondosság mellett rendszeres időközönként felülvizsgálja, és frissíti. A köztes időben azonban az adatok, és információk elavulttá válhatnak, így azok idegenszerűségéért, teljességéért, esetleges pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy mielőtt a honlapunkon olvasott információk alapján üzleti döntést hozna, feltétlenül lépjen kapcsolatba velünk. Az Okos döntés fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapon található információkat bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa.